Accueil | Contacts SAT-Amikaro chez wikipedia SAT-Amikaro chez Ipernity SAT-Amikaro chez Facebook SAT-Amikaro chez Facebook fil rss

  de |   en |   eo |   fr |

Der Spiegel - 3 juin 2008 (en)


Traduction d’un article paru en allemand et anglais dans Der Spiegel :

Version allemande sur le site de Der Spiegel
Version anglaise dans la rubrique "International" du même site

THE MARCH OF ESPERANTO

Language Nerds to Tackle Globalization at G-8 Summit

by Joachim Hoelzgen

The international language Esperanto is meant to foster peace and international understanding. But a group of Esperanto speakers planning to attend protests at the upcoming G-8 summit in Hokkaido in July are causing concern for Japan’s security services.

Devotees of the made-up international language Esperanto are generally considered to be peaceful people who want to share their linguistic interests with the rest of the world. Among the language’s supporters are the billionaire investor George Soros and the US actor William Shatner, who played Captain Kirk in "Star Trek." Even Pope Benedict XVI has embraced the Esperanto community, transmitting his Easter greeting in their language.

But Japanese security authorities are also taking a sudden interest in Esperanto these days. They fear groups of militant Esperanto speakers may converge to stage protests on the northern island of Hokkaido, where the next G-8 summit of leaders of the seven largest economies and Russia is set to take place between July 7-9.

During the G-8 summit at Germany’s Baltic seaside resort of Heiligendamm nearly a year ago, which saw extremely violent protests (more...), there was no mention of Esperanto. But if a group calling itself the Esperanto League for Freedom on Hokkaido (Libera Esperanto-Asocio en Hokkajdo) has its way, that all may change in Japan this year. The group is planning to stage protests at the summit, raising just about every global injustice imaginable.

News of the protests has been purcolating on the Internet for weeks now, in part because the German activist Martin Krämer was refused entry to Hokkaido in March by customs officers in the port of Sapporo-Otaru. Krämer, who had been invited by the Sapporo Esperanto League to help prepare for the protests, arrived on a freighter playing "The Internationale" on a trumpet, the London weekly magazine New Statesman reported.

The worldwide community of Esperanto speakers has for years highlighted the issue of globalization, or Tutomondig in their language. They feel indebted to the Polish ophthalmologist and humanist Ludovic Zamenhof, who developed the language and in 1887 published a booklet aimed at literally improving the understanding among different peoples.

Challenging the Dominance of English

Today the universal character of easy-to-learn Esperanto, which allows for only few deviations from its rules, is demonstrated, for example, in the extra tools that the Web browser Firefox offers — including an Esperanto dictionary. According to Finnish linguist Jouko Lindstedt, around 10 million people across the world can speak the language.

In the run-up to the G-8 summit Japanese anti-globalization activists have been translating news about upcoming events into both English and Esperanto. And Indymedia, the online network for globalization critics, is considering switching from English to Esperanto for international communications, the New Statesman claims in its report.

The Japanese Esperanto demonstrators’ main goal is to send out a protest message against the linguistic dominance of the G-8 countries. The Esperanto enthusiasts claim that those countries make up only 14 percent of the world’s population, with English speakers making up online 5 percent. So why does English remain the world’s predominent language?

However hard they try, though, the feisty Japanese Esperanto protestors are unlikely to be able to make their point to the G-8 leaders meeting. The Windsor Hotel Toyako, where the summit is taking place, is a natural fortress, builtin an extinct volcano. And off the coast of Hokkaido, the Japanese navy will be patrolling the waters in highly mobile units — just as the German navy did at Heiligendamm (more...).

Of course, Japanese security services are also uncomfortable with the fact that many of the protestors speak a language their agents have never even heard before. Those responsible for providing G-8 security are also viewing a trip in December by Japanses Esperanto speakers to South Korea, where they are believed to schooled militant adherents, with great suspicion.

"As they say in Esperanto: "Alia mondo estas ebla !" (Another world is possible!), Claire Provost writes in the New Statesman, not without double meaning.


Der Spiegel - 3 juin 2008 (eo)


Traduko fare de LEA/G de artikolo aperinta germane k angle en Der Spiegel  :

Germana versio sur la retejo de Der Spiegel
Angla versio en la rubriko "International" de la sama retejo

G8-kulminkonferenco en Japanio

Almarŝo de la Esperanto-manifestaciantoj

de Joachim Hoelzgen

"Tutmondiĝ"-kritikantoj, esperantlingvaj tutmondiĝo-kontraŭuloj, kolektiĝas ĉe la G8-kulminkonferenco komence de julio sur la insulo Hokkajdo. Tio jam nun nervozigas la sekurec-instancojn de Japanio - ĉar la polica personaro ne komprenas la lingvon.

Hamburgo - Kutime oni konsideras la adeptojn de la artefarita lingvo Esperanto pli kiel trankvilajn niatempulojn, kiuj klopodas konatigi siajn lingvajn interesojn en la mondo. Al la ŝatantoj de Esperanto oni kalkulas ekzemple la grandinvestiston George Soros kaj la usonan aktoron William Shatner - la faman Kapitanon Kirk el Star Trek. Ankaŭ la papo Benedikto la 16-a malfermis sian koron por la Esperanto-komunumo kaj transdonas la paskajn salutojn ankaŭ en ilia lingvo.

Sed nun subite ankaŭ la sekurecinstancoj de Japanio interesiĝas pri Esperanto. Ili timas la almarŝon de batalanteca Esperanto-malplimulto sur la norda insulo Hokkajdo, kie okazos inter la 7-a kaj la 9-a de julio la venonta G8-kulminkonferenco, la renkontiĝo de la registarestroj de la sep plej grandaj ekonomioj kaj Rusio.

Ankoraŭ ĉe la severe ĉirkaŭbatalita G8-kulminkonferenco en la balta marbanejo Heiligendamm antaŭ apenaŭ unu jaro oni tute ne parolis pri Esperanto. Sed en Japanio oni volas tion ŝanĝi : Movado, kiu nomiĝas [germana traduko : noto de gm] ("Libera Esperanto-Asocio en Hokkajdo") entreprenis planadon de protestoj kontraŭ la kulminkonferenco kaj tutmondaj maljustaĵoj ĉiuspecaj.

En la interreto jam de semajnoj estas novaĵoj pri tio - ankaŭ pro la germana aktivisto Martin Krämer, al kiu doganistoj de la haveno Sapporo-Otaru rifuzis la enveturon en Hokkajdon en marto. Krämer estis invitita de la Esperanto-Ligo de Sapporo, alvenis sur kargoŝipo kaj ludis ĉe la alveno per trompeto la Internacion, kiel raportas la londona semajngazeto New Statesman. Li estis devigita sen pliaj faroj eniri aviadilon kaj reveni al la fora hejmlando Germanio.

La tutmonda komunumo de Esperanto-parolantoj jam de jaroj temigas la tutmondiĝon, kiu en Esperanto nomiĝas "tutmondiĝ’". Ĝi sentas devoŝuldon al la pola okulkuracisto kaj humanisto Ludoviko Zamenhof, kiu evoluigis la lingvon kaj prezentis ĝin en 1887 en broŝuro - laŭvorte kiel kontribuo al la interkompreniĝo inter la popoloj.

Kontraŭ la lingva dominado de la G8-landoj

Hodiaŭ la universala karaktero de Esperanto, facile lernebla kaj grandajn esceptojn ne havanta, rekoneblas ekzemple en la suplementaj iloj, kiujn la foliumilo Firefox proponas - inter kiuj troviĝas Esperanto-vortaro. Tutmonde, laŭ la takso de la finna lingvisto Jouko Lindstedt, dek milionoj da homoj regas la lingvon.

Ĉe la starto de la G8-kulminkonferenco japanaj aktivistoj pretigis tradukojn ne nur en la angla, sed ankaŭ en Esperanto. Kaj ankaŭ Indymedia, la reto de la tutmondiĝ-kritikantoj, volas ekokupiĝi pri Esperanto, kiel skribas la aŭtorino Claire Provost en New Statesman.

Por la Esperanto-manifestaciantoj en Hokkajdo temas unuavice pri tio, ke estu elsendita signalo kontraŭ la lingva dominado de la G8-landoj. Laŭ la argumentoj de la kritikantoj, tiuj konsistigas nur 14 % de la monda loĝantaro, kaj la angla, kiu dominas la retorikon de la monda ekonomio, konsistigas nur 5 %.

Ĝis la renkontiĝejo de la G8-gravuloj la batalemaj esperantistoj de Japanio apenaŭ penetros, ĉar la registarestroj renkontiĝas en natura fortikaĵo : la "Windsor Hotel Toyako", kiu troviĝas en la kratera lago de estingiĝinta vulkano. Kaj antaŭ la marbordo de Hokkajdo patrolas la japana mararmeo per lertmovaj batalunuoj - simile kiel la germana mararmeo antaŭ Heiligendamm.

Al la japanaj sekurecservoj kompreneble malplaĉas, ke iuj el la kulminkonferencaj manifestaciantoj parolas lingvon, kiun iliaj agentoj ĝis nun neniam aŭdis. Kaj la G8-gardistoj opinias suspektinda ankaŭ tion, ke japanaj Esperanto-sciantoj en decembro de la pasinta jaro vojaĝis al Suda Koreio por trejni tie batalantecajn adeptojn.

"Kiel oni diras en Esperanto : ’Alia mondo estas ebla’ ". Tiel konkludas Claire Provost, ne sen pli profunda signifo.Voir la liste des articles
de la même rubrique


 
SAT-Amikaro - 132-134, Boulevard Vincent-Auriol - 75013 Paris - 09.53.50.99.58
A propos de ce site | Espace rédacteurs