Congrés de sat amikaro 2012

Artikoloj :

puce Oficiala/asocia programo
puce Ekzamenoj
puce FEI-Ekzamenoj


Ekzamenoj


FEI

Ĝis nun, nur FEI proponis organizi ekzamenojn okaze de la kongreso.

Eblas trapasi la ekzamenon por la Atesto pri Supera Lernado (eksa Komuna Trunko).

Interesatoj sin anoncu tuj al La Sago (rete aŭ poŝte: ĉe Serge Sire (Serĝo Sir’) 85 impasse des fées 74330 Sillingy) eĉ antaŭ ol sendi la aliĝilon.

La ekzamen-kosto por ĉi nivelo estas 15 €, pagenda surloke al la FEI organizantoj.

 
OKK67, chez S. Sire, 85 imp des Fées 74330 Sillingy - Retadreso : satam.kongres67 CE free.fr

Dank'al spip