Accueil | Contacts SAT-Amikaro chez wikipedia SAT-Amikaro chez Ipernity SAT-Amikaro chez Facebook SAT-Amikaro chez Facebook fil rss

  en |   eo |   fr |

A Letter from Michael Moore to George W. Bush on the Eve of War


Monday, March 17, 2003

George W. Bush 1600 Pennsylvania Ave. Washington, DC

Dear Governor Bush: So today is what you call "the moment of truth," the day that "France and the rest of world have to show their cards on the table." I’m glad to hear that this day has finally arrived. Because, I gotta tell ya, having survived 440 days of your lying and conniving, I wasn’t sure if I could take much more. So I’m glad to hear that today is Truth Day, ’cause I got a few truths I would like to share with you:

1. There is virtually NO ONE in America (talk radio nutters and Fox News aside) who is gung-ho to go to war. Trust me on this one. Walk out of the White House and on to any street in America and try to find five people who are PASSIONATE about wanting to kill Iraqis. YOU WON’T FIND THEM! Why? ’Cause NO Iraqis have ever come here and killed any of us! No Iraqi has even threatened to do that. You see, this is how we average Americans think: If a certain so-and-so is not perceived as a threat to our lives, then, believe it or not, we don’t want to kill him! Funny how that works!

2. The majority of Americans — the ones who never elected you — are not fooled by your weapons of mass distraction. We know what the real issues are that affect our daily lives — and none of them begin with I or end in Q. Here’s what threatens us: two and a half million jobs lost since you took office, the stock market having become a cruel joke, no one knowing if their retirement funds are going to be there, gas now costs almost two dollars — the list goes on and on. Bombing Iraq will not make any of this go away. Only you need to go away for things to improve.

3. As Bill Maher said last week, how bad do you have to suck to lose a popularity contest with Saddam Hussein? The whole world is against you, Mr. Bush. Count your fellow Americans among them.

4. The Pope has said this war is wrong, that it is a SIN. The Pope! But even worse, the Dixie Chicks have now come out against you! How bad does it have to get before you realize that you are an army of one on this war? Of course, this is a war you personally won’t have to fight. Just like when you went AWOL while the poor were shipped to Vietnam in your place.

5. Of the 535 members of Congress, only ONE (Sen. Johnson of South Dakota) has an enlisted son or daughter in the armed forces! If you really want to stand up for America, please send your twin daughters over to Kuwait right now and let them don their chemical warfare suits. And let’s see every member of Congress with a child of military age also sacrifice their kids for this war effort. What’s that you say? You don’t THINK so? Well, hey, guess what — we don’t think so either!

6. Finally, we love France. Yes, they have pulled some royal screw-ups. Yes, some of them can be pretty damn annoying. But have you forgotten we wouldn’t even have this country known as America if it weren’t for the French? That it was their help in the Revolutionary War that won it for us? That our greatest thinkers and founding fathers — Thomas Jefferson, Ben Franklin, etc. — spent many years in Paris where they refined the concepts that lead to our Declaration of Independence and our Constitution? That it was France who gave us our Statue of Liberty, a Frenchman who built the Chevrolet, and a pair of French brothers who invented the movies? And now they are doing what only a good friend can do — tell you the truth about yourself, straight, no b.s. Quit pissing on the French and thank them for getting it right for once. You know, you really should have traveled more (like once) before you took over. Your ignorance of the world has not only made you look stupid, it has painted you into a corner you can’t get out of.

Well, cheer up — there IS good news. If you do go through with this war, more than likely it will be over soon because I’m guessing there aren’t a lot of Iraqis willing to lay down their lives to protect Saddam Hussein. After you "win" the war, you will enjoy a huge bump in the popularity polls as everyone loves a winner — and who doesn’t like to see a good ass-whoopin’ every now and then (especially when it ’s some third world ass!). So try your best to ride this victory all the way to next year’s election. Of course, that’s still a long ways away, so we’ll all get to have a good hardy-har-har while we watch the economy sink even further down the toilet!

But, hey, who knows — maybe you’ll find Osama a few days before the election! See, start thinking like THAT! Keep hope alive! Kill Iraqis — they got our oil!!

Yours,

Michael Moore


Letero de Michael Moore al G. W. Bush sojle de milito


Lundon, 03.03.17

George W. Bush 1600 Pennsylvania Ave. Washington, DC

Guberniestra Moŝto,

Jen hodiaŭ do, laŭ viaj vortoj, "la momento de la vero", la tago kiam "Francio kaj la resto de la mondo devos ludi malkaŝe montrante siajn kartojn." Mi ĝojas aŭdi, ke tiu tago finfine alvenis. Mi ja devas diri, ke travivinte 440 tagojn da mensogado kaj senprotesta allasado de krimoj, mi ne estas certa, ĉu mi povus elporti multe pli. Plezurigas min aŭdi, ke hodiaŭ estas la Tago de la Vero, ĉar mi havas kelkajn verojn, kiujn mi ŝatus kundividi kun vi.

1. Praktike NENIU en Usono (se escepti frenezajn radioparolistojn kaj la televidon "Fox News") entuziasmas pri via milito. Fidu min ĉi-kampe. Paŝu ekster la Blanka Domo kaj sur iu ajn usona strato kaj provu trovi kvin personojn, kiuj PASIE sopiras mortigi irakanojn.VI NE TROVOS ILIN ! Kial ? Ĉar NENIU irakano iam ajn venis ĉi tien kaj mortigis iun ajn el ni ! Neniu irakano eĉ minacis tion fari. Vi sciu, jen kiel pensas ni, mezumaj usonanoj : Se iu ne estas perceptata kiel danĝera por nia vivo, tiam, egale ĉu tion vi kredas aŭ ne, ni ne deziras mortigi lin. Strange, kiel tio funkcias, ĉu ne ?

2. Viaj armiloj de amasa distrado ne efikas : viaj elturniĝoj ne trompas la plimulton el la usonanoj, kiuj neniam elektis vin. Ni scias, kiuj estas la realaj demandoj gravaj por nia ĉiutaga vivo, kaj neniu el ili rilatas al Irako. Minacas nin aliaj problemoj : du kaj duono milionoj da laborpostenoj perditaj, ek de kiam vi prezidentiĝis ; la borso transformita al kruela ŝerco, ĉar neniu scias, ĉu la pensionoj ankoraŭ haveblos, kiam ni emeritiĝos ; benzino je prezo de preskaŭ du dolaroj... La listo longiĝas plu kaj plu. Bombi Irakon forigos neniun el tiuj problemoj. Por ke la situacio pliboniĝu, sufiĉas, ke vi foriru.

3. Kiel Bill Maher diris pasintan semajnon, ĝis kia malsupro vi devos fali por perdi la popularecan konkuron kun Saddam Hussein ? La tuta mondo estas kontraŭ vi, S-ro Buŝ. Kalkulu en ĝin viajn usonajn samlandanojn

4. La Papo diris, ke tiu milito estas maljusta, ke ĝi estas PEKO. La Papo ! Sed, eĉ pli grave, la Dixie Ĉicks nun elŝtupis kontraŭ vi ! Ĝis kia grado devos malboniĝi la situacio antaŭ ol vi konscios, ke via armeo en tiu milito estas unuhoma : vi sola ? Kompreneble, temas pri milito, en kiu vi persone ne devos batali. Ekzakte kiel en la tempo, kiam vi svenis for sen oficiala permeso, dum malriĉuloj iris al Vjetnamio anstataŭ vi.

5. El la 535 Kongresanoj, nur UNU (Senatoro Johnson, el Suda Dakoto) havas filon en la armeo ! Se vi vere volas defendi Usonon, bonvolu tuj sendi viajn ĝemelajn filinojn al Kuvajto, kie ili surmetos la vestojn, kiuj protektas kontraŭ ĥemiaj armiloj. Kaj ne nur vi, ankaŭ ĉiu Kongresano kun filo aŭ filino je armea aĝo oferu ilin al la milita fortostreĉo. Kion vi diris ? Vi ne SAMOPINIAS ? Ĉu vere ? Nu, bone, imagu : ankaŭ ni ne samopinias.

6. Fine, ni amas la francojn. Jes ja, ili fojfoje stulte mispaŝis. Certe, kelkaj el ili povas esti pli ol iom agacaj. Sed ĉu vi forgesis, ke ni ne havus ĉi tiun landon, Usonon, se la francoj siatempe ne intervenus ? Ke dum la Revolucia Milito nur dank’ al ilia helpo ni venkis ? Ke niaj plej grandaj pensantoj kaj fondintaj patroj – Thomas Jefferson, Ben Franklin, ktp – pasigis multajn jarojn en Parizo, kie ili perfektigis la konceptojn, kiuj kondukis al nia Deklaro pri Sendependeco kaj nia Konstitucio ? Ke nian Statuon de Libereco donis al ni Francio, ke tiu, kiu konstruis la Ĉevrolet-aŭtojn, estis franco, kaj ke paro da francaj fratoj inventis kinon ? Kaj nun la francoj faras tion, kion nur vera amiko povas fari : diri al vi la veron pri vi mem, rekte, sen miela saŭco. Ĉesu koleri pri la francoj kaj danku ilin, ĉar ĉi-foje ili escepte pravas. Vi sciu, vere estas bedaŭrinde, ke vi ne pli vojaĝis antaŭ ol preni sur vin la prezidentecon. Via nescio pri la mondo ne nur igis vin aperi stulta, ĝi puŝis vin en angulon, el kiu vi ne povas elsavi vin.

Nu, tamen ĝoju, ne ĉiuj informoj estas aĉaj. Se vi plenumos viajn atakplanojn, verŝajne la milito baldaŭ finiĝos, ĉar, se mi ĝuste vidas, ne multaj irakanoj pretas oferi sian vivon por protekti Saddam Hussein. Post kiam vi "gajnis" la militon, vi ĝuos grandan altiĝon en la sondadoj pri populareco, ĉar ĉiu ŝatas venkinton, kaj ĉiu ŝatas vidi jen kaj jen belan bruan postaĵbatadon (ĉefe se la pugo anas al la Tria Mondo !) ?

Faru do vian plejon por rajdi plu sur la venkĉevalo ĝis la elektoj de venonta jaro. Jes ja, tiuj ankoraŭ longe distancas, ni do ĉiuj havos latempon ĝui bonan ha-ha-ridon, dum ni observos la ekonomion sinki pluen en la neceseja kuvo !

Sed, ej !, kiu scias ?, eble vi trovos Osaman kelkajn tagojn antaŭ la elekto ! Komencu pensi tiudirekte ! Tenu esperon viva ! Mortigu irakanojn ! Ili ja havas nian benzinon.

Via,

Michael Moore www.michaelmoore.com

Traduko el la usona fare de Claude PironVoir la liste des articles
de la même rubrique


 
SAT-Amikaro - 132-134, Boulevard Vincent-Auriol - 75013 Paris - 09.53.50.99.58
A propos de ce site | Espace rédacteurs