Union des Travailleurs Espérantistes de Langue Française)

SAT-Amikaro (Union des Travailleurs Espérantistes de Langue Française), fondée en 1945, est l’association espérantiste de langue française qui s’occupe de diffuser et enseigner l’espéranto aux francophones qui luttent pour un monde sans exploitation, de classe ou de quelque nature que ce soit, et permettre ainsi l’accès à SAT.

Pli legi

Lastaj aktualaĵoj

Vendredaj parolrondoj SAT-Amikaro 2022-2023

Estonta rendevuo : 3 Februaro 2023 : La Kvar Barbuloj grupo de kanzonistoj fama en la jaroj 1938-1969.
Ciklo de parolrondoj en la Pariza sidejo de SAT-Amikaro, ekde 18h30, en nia "butiko",132-134 bd Vincent Auriol, Parizo 75013, ĉiuvendrede, ekde 18h30.
Ĉiusemajne, nova temo estas proponata por libere interparoli.

ĈĜĤĴŜŬĉĝĥĵŝŭ

Manifestacio 1a Majo 2022

Esperantistoj de la Pariza regiono rendevuas je la 13-a, place de la République, angule de rue du Faubourg du Temple.