Union des Travailleurs Espérantistes de Langue Française)

SAT-Amikaro (Union des Travailleurs Espérantistes de Langue Française), fondée en 1945, est l’association espérantiste de langue française qui s’occupe de diffuser et enseigner l’espéranto aux francophones qui luttent pour un monde sans exploitation, de classe ou de quelque nature que ce soit, et permettre ainsi l’accès à SAT.

Pli legi

Lastaj aktualaĵoj

Konversacia rondo ĉiuvendrede en Parizo

Estonta rendevuo : - - 17a de Majo 2024 : pri la filmo "Malbono ne ekzistas", de Ryûsuke Hamaguchi.
Je ĉiu vespero de Vendredoj okazas Esperantlingva parolrondo ĉe SAT-Amikaro en Parizo, ekde 18h30, adreso : 132-134 bd Vincent Auriol, Paris XIII. Ĉiusemajne nova temo estas proponita por interparoli, nur per la internacia lingvo.
ĈĜĤĴŜŬĉĝĥĵŝŭ

Manifestacio je 1a de Majo

Kiel en la pasintaj jaroj, esperantistoj de la Pariza regiono rendevuas ĉ 13h ĉe SAT-Amikaro, 132-134 bulvardo Vincent Auriol, por iri en placon de La Respubliko, aŭ rekte rendevui sur la placo mem, je strato de Faubourg du Temple ĉ 14h.