SAT-Amikaro (Franclingva Laborista Esperanto-Asocio), kreita en 1945, estas la franclingva Esperanto-asocio, kiu okupiĝas pri la diskonigo kaj la instruado de Esperanto al la francligvanoj, kiuj luktas por mondo sen klasa nek alitipa ekspluatado, kaj tiel permesas aliĝi al SAT.